İkincil Emisyon Elektronlarına Dayalı Kompakt Kalorimetre Tasarımı, Yapımı ve İşletimi


 

 

 

 

Prof. Dr. Mustafa Nizamettin Erduran

Proje Adı

İkincil Emisyon Elektronlarına Dayalı Kompakt Kalorimetre Tasarımı, Yapımı ve İşletimi

Proje Özeti

Bu projenin amacı, yüksek radyasyon ortamlarında (elektron, foton, nötron, proton gibi) parçacıkların enerjilerini örnekleme yapan tabakalardan ikincil emisyon elektronlarını üretip çoğaltarak sinyal üretmek için kullanan bir kalorimetre tasarlamak, imal etmek ve işletmektir. Parçacık fiziği ve nükleer fizikte kullanılan kalorimetreler parçacıkların özelliklerinin kullanılan madde içerisinde tamamen soğurularak belirlenmesine dayanır. Özellikle parçacık fiziğinde çok kullanılan kalorimetre yöntemi yüksek Z elementlerden yapılan soğurucu ile etkileşen yüksek enerjili parçacıkların oluşturduğu elektromanyetik ve hadronik sağanakların (shower) ışıma yapan (sintilasyon ya da Cherenkov) diğer maddelerle (aktif bileşenler) etkileştirerek enerjilerini ölçmedir. Bu tip kalorimetrelerde yüksek enerjili deneylerde karşılaşılan en büyük sorun aktif bileşenlerin zamanla radyasyon nedeniyle sinyal üretme etkinliğini kaybetmeleri ve hassas ölçümler için gerekli olan kalibrasyon yöntemlerinde bu radyasyon etkilerinin etkisinin tamamen ortadan kaldırılamayışıdır.

Destekleyen Kurum

TÜBİTAK/ 1003 - Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri Destekleme Programı

Fakülte/Bölüm

Mühendislik ve Doğa Bil. Fak./ Bilgisayar Mühendisliği

Proje Başlangıç Tarihi

01.01.2015

Proje Süresi

24 Ay

Toplam Proje Bütçesi

360.000.- TL

 

PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"