Hizmet Standartları Tablosu


İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA

NO

Hizmetin

Adı

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Üniversiteye ÖSYM Tarafından Yerleştirilen Yeni Öğrencilerin Kesin Kayıt İşlemleri

Üniversite lisans programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen ve e-Devlet üzerinden kayıt yaptıran adayların bilgileri (yerleştirildiği lisans programı, puan türü, puanı, başarı sırası, burs oranı, lisans programını tercih sırası vb.); Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yükseköğretim Bilgi Sisteminden, kimlik, iletişim ve adres bilgileri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü Mernis Sisteminden, lise mezuniyet bilgileri Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sisteminden, erkek öğrencilerin Askerlik Bilgileri ise Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Daire Başkanlığı Otomasyon Sisteminden Üniversitemiz tarafından sorgulanır. Bu nedenle öğrencilerimizden Üniversiteye kayıt için herhangi bir belge istenmez ve kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kesin kayıt işlemleri elektronik ortamda Üniversitemiz kampus.izu.edu.tr/ekayit adresinden online yapılır.

 

1 GÜN

2

Özel Öğrenci Kaydı

1-Başvuru Dilekçesi,

2-Okumakta olduğu Üniversiteden almış olduğu onay yazısı,

3-Fakülte Yönetim Kurulu Kararı.

1 GÜN

3

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru İşlemleri

Kurumlar Arası Yatay Geçiş başvuru işlemleri elektronik ortamda Üniversitemiz kampus.izu.edu.tr/OnlineBasvuru adresinden online yapılır ve başvuru süresi içinde başvuru için gerekli evraklar Öğrenci İşleri Daire Başkalığı’na teslim edilir.

2 HAFTA

4

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yoluyla Kabul Edilen Öğrencilerin Kesin Kayıt İşlemleri

1-LYS Sonuçlarının (YGS ve Yerleştirme Puanları Dahil) internet çıktısı, (Belge üzerinde "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" bulunmalıdır),

2-ÖSYS Yerleştirme Sonucunun internet çıktısı, (Belge üzerinde "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" bulunmalıdır),

3-Öğrenci Belgesi, (Belge üzerinde "Kayıt Türü" ya da "Kayıt Şekli" belirtilmeyen öğrencilerin daha önce "Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapmadığına dair" bilgi notu bulunmalıdır),

4-Not döküm belgesinin (Transkript) aslı,

5-Ders içerikleri ve sekiz yarıyıllık öğretim planı; Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan varsa aldığı transkriptteki derslerin içeriklerini ve programda okutulan dersleri gösterir belge,

6-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, (Öğrenci kayıt esnasında Nüfus Cüzdanının aslını yanında bulunmalıdır)

7-İki (2) Adet Fotoğraf,

8-Yurtdışından yatay geçiş yapacak öğrencilerin, yukarıda yer alan belgelere ilaveten halen öğrenim görmekte oldukları yükseköğretim programına;

a) ÖSYM tarafından yerleştirilmişler ise ÖSYM Yerleştirme Sonucu dilekçe ekinde bulunmalıdır,

b) Kendi imkânlarıyla yerleşmiş iseler, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunun "YÖK Tarafından Tanınırlığı"na dair belge dilekçe ekinde bulunmalıdır,

c) Yurtdışından yapılan başvurularda (KKTC'de bulunan Üniversiteler hariç), adayın pasaportunda resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ile adayın söz konusu kurumda öğrenim gördüğü yıllara ilişkin sayfaların onaylı fotokopileri dilekçe ekinde bulunmalıdır.

1 GÜN

5

Programlar Arası Yatay Geçiş Başvuru İşlemleri

Programlar arası yatay geçiş başvuru işlemleri elektronik ortamda Üniversitemiz kampus.izu.edu.tr/OnlineBasvuru adresinden online yapılır ve başvuru için gerekli evraklar başvuru süresi içinde Öğrenci İşleri Daire Başkalığı’na teslim edilir.

2 HAFTA

6

Programlar Arası Yatay Geçiş Yoluyla Kabul Edilen Öğrencilerin Kesin Kayıt İşlemleri

1-Fakülte Yönetim Kurulu Kararı,

2-LYS Sonuçlarının (YGS ve Yerleştirme Puanları Dahil) internet çıktısı, (Belge üzerinde "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" bulunmalıdır),

3-ÖSYS Yerleştirme Sonucunun internet çıktısı, (Belge üzerinde "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" bulunmalıdır).

1 GÜN

7

Öğrencinin Kendi İsteğiyle Kaydını Sildirme İşlemi

1-Başvuru Dilekçesi, (Vekil için noter onaylı vekâletname),

2-İlişik Kesme Formu,

3-Fakülte Yönetim Kurulu Kararı.

1 GÜN

8

Öğrenci Belgesi,

Not Döküm Belgesi,

Öğrenci Durum Belgesi (Ek C2),

Öğrenci Disiplin Durum Belgesi,

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Okuduğuna Dair Belge,

Harçsız Pasaport Yazısı,

Öğrencilikle ilgili diğer belgeler.

1-Öğrencinin talebi,

2-Öğrenci kimlik kartı.

10 DAKİKA

 

(Öğrencilikle ilgili diğer belgeler için 1 GÜN)

9

İlgili Makama

Başvuru Dilekçesi.

2 HAFTA

10

Öğrenci Kimlik Kartı Düzenleme

Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerin kimlik kartları (İndirimli Seyahat Kartları) İETT tarafından basılır ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından derslerin başladığı ilk hafta içerisinde dağıtılır. Kırılmış, kaybolmuş veya yıpranmış Öğrenci Kimlikleri (İndirimli Seyahat Kartları) İETT’ye başvurularak değiştirilir.

1 GÜN

11

Öğrenci Otomasyon Sistemi Kullanıcı Adı ve Şifre Talebi

Otomasyon Sistemi kullanıcı adı ve şifresi öğrencinin Üniversiteye kesin kayıt işlemini tamamladığı zaman veya Üniversitemiz kampus.izu.edu.tr/ParolaSifirlama adresinden SMS olarak verilir.

10 DAKİKA

12

Muafiyet/İntibak İşlemleri

Fakülte Yönetim Kurulu Kararı.

3 GÜN

13

Yazışmalar

Kurum İçi ve Dış Yazışmalar.

1 HAFTA

14

Web Sayfası İşlemleri

Birimimiz tarafından yayınlanan duyuruların, başvuru sayfalarının ve sıkça sorulan soruların güncel tutulması.

1 GÜN

15

Birim Faaliyet Raporu

Bir önceki aylara ait birim faaliyetlerini ve istatistikleri içeren raporun hazırlanması.

3 AYLIK

16

Yurt Dışı Öğrenci (Uluslararası Öğrenci) Kesin Kayıt İşlemleri

1-Lise diplomasının (kayıt tarihinde diploması henüz hazırlanmamış yeni mezun öğrenciler için geçici mezuniyet belgesinin) aslı, lise diploması İngilizce değilse kendi ülkesindeki noter yada T.C. Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,

2-Denklik belgesi, (Lise diplomasının, Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren belgedir.T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ ndan veya ülkelerindeki T.C. Dış Temsilciliklerinden alınır. Kayıt sırasında denklik belgesi bulunmayan öğrencilerin kaydı yapılmaz.),

3-Adayın lisede aldığı dersleri, notlarını ve genel not ortalamasını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile Türkçe veya İngilizce tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

4-Öğrenim Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe veya İngilizce tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

5- Uluslararası öğrenci eğer hazırlık okumak istemiyorsa, uluslararası geçerliliği olan dil belgelerini veya Türkiye’deki bir eğitim kurumundan almış olduğu en az B2 seviyesinde dil yeterliliğine sahip olduğunu gösteren belgeyi kayıt esnasında getirmek zorundadır. Belgesi olmayıp hazırlık okumak istemeyen öğrenciler için kayıtlar sona erdikten sonra İZÜ’de Türkçe, İngilizce ve Arapça dil yeterlilik sınavları yapılacaktır.

6-İkametgâh belgesi,

7-Dört adet 4,5×6,0 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır),

8-Öğrenim ücretinin birinci taksitinin ilgili hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu,

9-Kabul Mektubu,

1 GÜN

17

Çift Anadal Programlarına Başvuru İşlemleri

Çift Anadal Programlarına başvuru işlemleri kampus.izu.edu.tr/OnlineBasvuru adresinden online yapılır.

3 GÜN

18

Çift Anadal Programlarına Kesin Kayıt İşlemleri

1-Fakülte Yönetim Kurulu Kararı,

2-LYS Sonuçlarının (YGS ve Yerleştirme Puanları Dahil) internet çıktısı, (Belge üzerinde "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" bulunmalıdır),

3-ÖSYS Yerleştirme Sonucunun internet çıktısı, (Belge üzerinde "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" bulunmalıdır).

1 GÜN

19

Yandal Programlarına Başvuru İşlemleri

Yandal Programlarına başvuru İşlemleri kampus.izu.edu.tr/OnlineBasvuru adresinden online yapılır.

3 GÜN

20

Yandal Programlarına Kesin Kayıt İşlemleri

Fakülte Yönetim Kurulu Kararı.

1 GÜN

21

Öğrencilerin Kayıt Yenileme İşlemleri

Öğrencilerin Kayıt Yenileme İşlemleri Akademik Takviminde belirtilen tarihlerde odeme.izu.edu.tr/ogrenci adresinden online yapılır.

1 AY

22

Öğrencilerin Ders Kayıt İşlemleri

Öğrenim ücretini ödeyen öğrenciler için ilgili yılın Akademik Takviminde belirtilen tarihlerde kampus.izu.edu.tr adresinden online yapılır.

1 HAFTA

23

Ders Ekleme-Bırakma

Öğrenim ücretini ödeyen öğrenciler için ilgili yılın Akademik Takviminde belirtilen tarihlerde kampus.izu.edu.tr adresinden danışman onayı ile online yapılır.

2 HAFTA

24

Kayıt Dondurma İşlemi

1-Başvuru Dilekçesi,

2-Kayıt Dondurma nedenine ilişkin belge,

(Başvuru İlgili Fakülte Sekreterliğine Yapılır)

3-Fakülte Yönetim Kurulu Kararı.

10 DAKİKA

25

Diploma, Diploma Eki, Geçici Mezuniyet Belgesi ve Sertifika Teslimi

1-Öğrenci Kimlik Kartı,

2-Onaylı İlişik Kesme Formu,

3-Vekil İçin Noter Onaylı Vekâletname.

15 DAKİKA

26

Diploma, Diploma Eki, Geçici Mezuniyet Belgesi ve Sertifikaların Kaybı

1-Başvuru Dilekçesi,

2-Nüfus Cüzdanı.

 

27

Kontenjanların Belirlenmesi (ÖSYS, DGS, Yatay Geçiş, Uluslararası Öğrenci)

1-Akademik Birimlerden Gelen Kontenjan Önerileri,

2-Senato Kararı,

3-YÖK oluru.

1 HAFTA

28

Akademik Takvimin Hazırlanması

1-Akademik Birimlerin Önerileri,

2-Senato Kararı.

1 HAFTA

29

İstatistikler Hazırlanması

1-YÖK İstatistikleri, ÖSYM istatistikleri, KYK İstatistikleri, TUİK İstatistikleri ve diğer kuruluşlar tarafından istenilen verilerin tablolara işlenip gönderilmesi,

2-Rektörlük, Genel Sekreterlik ve diğer birimler tarafından istenen verilerin istatistiğinin yapılması.

1 HAFTA

30

Değişim Programları (Erasmus/Mevlana/Farabi) Öğrenci Kaydı

Üniversite Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından “Gelen Yabancı Öğrenci Bilgi Formu” Öğrenci İsleri Daire Başkanlığına resmi yazı ile gönderilir. Öğrenci İşlerinde öğrencinin öğrencilik kayıt işlemleri ve ders kayıtları yapılır. Öğrencinin alması gereken (Learning Agreement'ta belirtilmiş) derslerde herhangi bir değişiklik yapılacaksa, bu belgenin değişiklik alanı doldurulur. Daha sonra Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından gerekli belgeler hazırlanır ve yabancı öğrencinin bir yardımcı öğrenci ile birlikte İstanbul İl Göçler İdaresi Müdürlüğü’ne giderek İkamet belgesi alması sağlanır. Öğrenciler daha sonra ikamet belgelerinin bir kopyasını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na getirirler.

1 SAAT

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri: Öğrenci İşleri Daire Başkanı               İkinci Müracaat Yeri: Genel Sekreter

İsim: Fatih ŞİŞMAN                                                           İsim: Ömer Faruk ÖZBEK

Unvan: Daire Başkanı                                                       Ünvan: Genel Sekreter

Adres: 34303 Küçükçekmece/İstanbul                              Adres: 34303 Küçükçekmece/İstanbul

Telefon : 0 212 692 96 00                                                  Telefon: 0 212 692 96 00

Faks : 0 212 693 8229                                                        Faks : 0 212 693 82 29

E-posta: fatih.sisman@izu.edu.tr                                       E-posta: omer.ozbek@izu.edu.tr

 

PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"