Gıda Uygulama ve Analiz Laboratuvarları


Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Gıda Mühendisliği bölümüne bağlı olarak kurulan laboratuvarlar öncelikle öğrenci uygulamaları için planlanmıştır. Bu nedenle gıda kimyası ve mikrobiyolojisi bölümlerinden oluşan laboratuvarımız, yeni planlamalar ile üniversitemiz araştırma ve geliştirme çalışmalarına destek verecek şekilde geliştirilmektedir.  Laboratuvarlarımız bünyesinde duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik olarak 90 adet  analiz,  kabul görmüş referans metotlar ile yapılabilmektedir. Ayrıca, üniversitemizde bulunan restaurant ve kateterya’ın mikrobiyolojik hijyen kontrolleri yapılmakta ve işletmelerden alınan gıda örnekleri duyusal, fiziko-kimyasal ve miktobiyolojik açıdan laboratuvarımızda analiz edilmektedir. Diğer taraftan, gıda analizleri ve ar-ge çalışmaları doğrultusunda laboratuvarımızın enstrümental analiz imkanları arttırılmakta ve TS ISO EN/IEC 17025 standardına uygun koşullara getirilmeye çalışılmaktadır.
PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"