Gıda Analizleri ve Fiyat Lİstesi


T.C.

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜGıda Mühendisliği Bölümü tarafından listede bildirilen “Laboratuvar Analizleri” ulusal ve uluslararası referans metotlar temel alınarak yapılmakta ve raporlandırılmaktadır. Laboratuvarımıza dahil edilecek enstrümantal cihazlar ile yapılabilecek analizler listeye dahil edilecektir. Listede bildirilen analizler, 01.03.2013 tarihinden itibaren yapılacaktır. 

ANALİZLER

GIDA GRUPLARI

   Analiz/Fiyat (TL)

DUYUSAL ANALİZLER

 1 

Görünüş, renk, tat ve koku  

Tüm Gıdalar 

40

FİZİKO-KİMYASAL ANALİZLER  

  2

Yabancı Madde  

Tüm Gıdalar  

30

  3

Ağırlık Kontrolü (Brüt ve Net)   

Tüm Gıdalar 

30

  4

Kırılma İndisi Tayini  

Tüm Gıdalar  

30

  5

İletkenlik

Su, Bal  

30

  6

Meyve Oranı 

Reçel ve Marmelat, Helva  

30

  7

Süzme Oranı 

Konserve Gıdalar 

30

  8

Toplam Toz Çay Miktarı  

Çay 

25

  9

Böcek Aranması  

Kurutulmuş Meyve Sebzeler 

30

 10

Doldurma Oranı Tayini 

Konserveler  

30

 11

1000 Dane Ağırlığı Tayini   

Tahıl ve Baklagiller

30

 12

Kir Muhtevası

Süt

40

 13

Yoğunluk 

Süt 

25

 14

Yoğunluk 

Bitkisel Yağlar 

25

 15

pH 

Tüm Gıdalar 

25

 16

pH 

Et ve Et Ürünleri 

25

 17

pH 

Süt ve Süt Ürünleri 

25

 18

pH 

Meyve ve Sebze Ürünleri 

25

 19

pH 

Gıda Katkı Maddesi (Suda Çöz.)

25

 20

Asitlik Tayini 

Meyve ve Sebze Ürünleri 

35

 21

Asitlik Tayini 

Süt ve Süt Ürünleri 

35

 22

Asitlik Tayini 

Ekmek 

30

 23

Asitlik Tayini 

Bal 

30

 24

Nem Tayini (Etüv ve Vakumlu Etüv) 

Tüm Gıdalar 

40

 25

Nem Tayini 

Et ve Et Ürünleri 

40

 26

Nem Tayini 

Ekmek 

40

 27

Nem Tayini 

Bal 

40

 28

Su Ekstraktı 

Çay 

40

 29

Suda Çözünmeyen Madde 

Tüm Gıdalar 

30

 30

Alkolde Çözünmeyen Madde

Tüm Gıdalar 

60

 31

Kuru Madde (Etüv ve vakumlu Etüv) 

Tüm Gıdalar 

40

 32

Net Kütle Tayini 

Ekmek 

25

 33

Çözünür Katı Madde 

Tüm Gıdalar 

30

 34

Su ve Yağ Tayini 

Bitkisel Margarin 

65

 35

Yağsız Kuru Madde 

Süt, Yoğurt 

35

 36

Yağ Tayini (Soxhlet Yöntemi) 

Tüm Gıdalar 

50

 37

Yağ Tayini (Gerber Yöntemi) 

Süt ve Süt Ürünleri 

35

 38

Pamuk Yağı, Prina Yağı,  

Hayvansal ve Bitkisel Yağlar 

30

 39

Susam Yağı 

Bitkisel Yağlar 

30

 40

Mineral Yağ 

Bitkisel Yağlar 

30

 41

Protein Tayini (Toplam Azot Cinsinden) 

Tüm Gıdalar 

75

 42

Karbonhidrat 

Tüm Gıdalar 

165

 43

Kül 

Tüm Gıdalar 

50

 44

Kül (Tuz Hariç) 

Ekmek 

70

 45

%10'luk HCl'de çözünmeyen Kül

Ekmek

45

 46

Kül (Alkali, HCl ve suda çöünmeyen) 

Tüm Gıdalar 

45

 47

Sülfat Külü 

Tüm Gıdalar 

60

 48

Tuz (Mohr Metodu) 

Et ve Et Ürünleri 

35

 49

Tuz 

Ekmek

35

 50

Resazurin 

Süt  

56

 51

Oksitleyici Maddelerin Aranması 

Süt  

56

 52

Karbonat Aranması 

Süt 

56

 53

Formaldehit Aranması

Süt 

56

 54

Hidrojen Peroksit Aranması 

Süt 

35

 55

İnhibitör Aranması 

Süt 

56

 56

Mastitis 

Süt 

35

 57

Peroksidaz 

Yoğurt 

35

 58

Maserasyon Testi 

Et ve Et Ürünleri 

35

 59

Kokuşma Tespiti (Amonyak Aranması) 

Et ve Et Ürünleri (Kırmızı Et) 

25

 60

Benzoik Asit (Titrimetrik) 

Tüm Gıdalar 

62

 61

Formol Sayısı 

Meyve ve Sebze Suları 

40

 62

Hidroksi Metil Furfural 

Bal 

80

 63

Mineral Safsızlık İçeriği 

Meyve ve Sebze Ürünleri 

70

 64

Peroksit Değeri Tayini 

Hayvansal ve Bitkisel Yağlar 

35

 65

Sabunlaşma Sayısı 

Hayvansal ve Bitkisel Yağlar 

35

 66

Sabunlaşmayan Madde 

Bitkisel Yağlar 

60

 67

Sabun Tayini 

Bitkisel Yağlar 

35

 68

Asetil Metil Karbinol Testi 

Sirke 

30

 69

Sakız Mayası (Gam) Tayini 

Sakızlar 

23

 70

Ham Selüloz 

Baharatlar 

65

 71

Enerji 

Tüm Gıdalar 

170

 72

Migrasyon (Alkollü) 

Gıdayla Temas Eden Plastikler 

175

 73

Migrasyon (Yağlı) 

Gıdayla Temas Eden Plastikler 

175

 74

Migrasyon (Sulu) 

Gıdayla Temas Eden Plastikler 

175

 75

Migrasyon (Asitli) 

Gıdayla Temas Eden Plastikler 

175

 

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

GIDA GRUPLARI

   Analiz/Fiyat (TL)

 76

Toplam Mezofil Aerob Bakteri 

Tüm Gıdalar ve Yemler 

60

 77

Toplam Koliform Bakteri 

Tüm Gıdalar ve Yemler 

60

 78

Fekal Koliform Bakteri 

Tüm Gıdalar ve Yemler 

70

 79

Escherischia Coli 

Tüm Gıdalar ve Yemler 

60

 80

Toplam Enterobacteriaaceae 

Tüm Gıdalar ve Yemler 

50

 81

Staphylococcus Aureus 

Tüm Gıdalar ve Yemler 

70

 82

Fekal Streptokok 

Sular 

50

 83

Sülfit İndirgeyen Anaeroblar 

Tüm Gıdalar ve Yemler 

55

 84

Salmonella 

Tüm Gıdalar ve Yemler 

100

 85

Campylobacter  

Tüm Gıdalar ve Yemler 

90

 86

Bacillus Cereus  

Tüm Gıdalar ve Yemler 

60

 87

Küf ve May  

Tüm Gıdalar ve Yemler 

50

 88

Listeria Monocytogenes  

Tüm Gıdalar ve Yemler 

95

 89

Yersinia Enterocolitica  

Tüm Gıdalar ve Yemler 

95

 90

Vibrio Parahaemolyticus  

Su ve Su Ürünleri 

80

PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"