Fark Et Geliştir Geleceği Değiştir Projesi


Proje Adı

Fark Et Geliştir Geleceği Değiştir Projesi

Proje Özeti

Küçükçekmece ilçesinde; eğitim bölgeleri, okulların ulaşım durumları, fiziksel ve sosyal donatıları, idari ve eğitim kadrosu, tanılanmış öğrenci sayısı kriterleri doğrultusunda 12’si ilkokul, 12’si ortaokul olmak üzere toplam 24 pilot okul belirlenecek ve 75’i ilkokul ve 75’i ortaokul öğrencisi olmak üzere en az 150 özel yetenekli öğrenciye bireysel eğitim verilecektir. Ayrıca ihtiyaçları doğrultusunda ilgi, yetenek ve akran düzeylerine göre gruplandırılarak grup etkinlikleri gerçekleştirilecektir. Ortaokulda ise alanlara göre farklılaştırılmış eğitimlerin de sunulması ve bu amaçlar doğrultusunda özel yetenekli öğrencilerin bilişsel, sosyal ve duygusal yetenek gelişimlerine ve kendi hızlarında ilerleyebilmelerine destek sağlanacaktır.

Destekleyen Kurum

Yürütücü/Ortak Kurum

 

 

Proje Başlangıç Tarihi

01.12.2016

Proje Süresi

12 Ay

Toplam Proje Bütçesi

981.730,13 TL

 

PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"