Fakülte Sekreterliği


 HAKKIMIZDA

Kurumun kalite politikaları doğrultusunda; görevli olduğu dekanlık veya müdürlüklere bağlı,  idari örgütlerindeki elemanların yasal mevzuat çerçevesinde etkin, verimli, uyumlu çalışmaları için gerekli tedbirleri almak, idari faaliyetleri planlamak, koordine ve organize etmek, denetlemek, birim yöneticilerine idari ve teknik konularda yardım etmek amacıyla istihdam edilen idari birimdir.

PERSONEL

 

Tolga MAR, Eğitim Fakültesi / Fakülte Sekreteri

Telefon: 0 (212) 692 96 29 

E-posta: tolga.mar

 

Ömer Faruk GÖZCÜ, Eğitim Fakültesi / Fakülte Personeli

Telefon: 0 (212) 692 9760

E-posta: omer.gozcu

 

Kübra ANAŞ, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Fakülte Sekreteri

Telefon: 0 (212) 692 97 13 

E-posta: kubra.anas

 

Büşra MARANGOZ, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Fakülte Personeli

Telefon: 0 (212) 692 88 39

E-Posta: busra.marangoz

 

Gülseren KAPICIOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Fakülte Personeli

Telefon: 0 (212) 692 8946

E-Posta: Gulseren.kapicioglu

Mehmet Fatih METEHANOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Fakülte Personeli

Telefon: 0 (212) 692 8996

E-Posta: Mehmet.metehanoglu

 

Ferhan DÜNDAR, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi / Fakülte Personeli

Telefon: 0 (212) 692 98 63 

E-posta: ferhan.dundar

 

Latif ÇAKMAK, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Fakülte Personeli

Telefon: 0 (212) 692 96 24 

E-posta: latif.cakmak

 

Yasin MASLAK, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Fakülte Personeli

Telefon: 0 (212) 692 89 50 

E-posta: yasin.maslak

 

Halit BAYER,  Sağlık Bilimleri Fakültesi / Fakülte Personeli

Telefon: 0 (212) 692 88 06 

E-posta: halit.bayer

 

Ali AYTEKİN, Hukuk Fakültesi / Fakülte Personeli

Telefon: 0 (212) 692 88 17 

E-posta: ali.aytekin

 

Selim BOZKURT, İslami İlimler Fakültesi / Fakülte Personeli

Telefon: 0 (212) 692 88 10

E-posta: selim.bozkurt

 

 

 

GÖREVLERİMİZ 

• Görevli olduğu birimde görevli idari ve teknik elemanların  etkin, verimli ve düzenli çalışmalarını sağlamak, koordine etmek,

• Birim yöneticilerine idari ve teknik konularda yardımcı olmak,

• İşlemlerin ilgili mevzuat çerçevesinde uygulanmasını sağlamak,

• İlgili birim kurullarında raportörlük görevlerini yürütmek,

• Öğrencilerin kayıt-kabul, derse yazılma, kayıt sildirme, disiplin, mezuniyet  vb. işlemlerin yürütülmesini, sınav notlarının doğru ve düzenli işlenmesini sağlamak,

• Birim arşivinin, taşınır mal kayıtlarının düzenli tutulmasını sağlamak,

• Birin yıllık ihtiyaçlarını saptamak ve ilgililere bildirmek,

• İlgili birimin resmi yazışmalarını kontrol etmek, paraflamak ve onaya sunmak,

• Birim  elemanlarının disiplin, izin, rapor, özlük  vb. işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

• Birim elemanlarının hizmet içi eğitimlerini planlamak, koordine etmek, uygulanmasını sağlamak,

• Birim yöneticileri tarafından verilen diğer işleri yapmak, yapılmasını sağlamak,

• Mesleki gelişimine ilişkin seminer, toplantı ve eğitimlere katılmak

 

HİZMETLERİMİZ

 

Birim hizmetlerinin yasal mevzuat çerçevesinde  doğru  ve etkin bir şekilde yürütülmesinde önemli görev üstlenen birim sekreterinin; öncelikle görev alanına giren idari ve hukuki bilgilerinin  tam ve yeterli olması; görevin yapılması sırasında azami dikkat ve özeni göstermesi; çalışma arkadaşları ile uyumlu, kişilerarası ilişkilerinde saygılı, nazik ve güler yüzlü olması; yetkililere ve ilgililere gerekli açıklamaları anlaşılır biçimde yapması; yapılan işlemlerin eksiksiz olarak kayıt altına alınmasını sağlaması ve muhafazası  için gerekli tedbirleri alması; sır saklama özelliklerine, aidiyet  ve sorumluluk duygusuna sahip olması; görevinde dikkatli, çalışkan, dürüst, sürekli gelişme ve yeniliklere açık olması; maiyetindekileri eğitmesi; kurum kültürünü benimsemesi ve sahiplenmesi; ahlakî ve etik kurallara, kurum kalite ilkelerine, çalışma programına ve stratejik planlamalarına uyması. 

 
PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"