Enstitü Sekreterliği


HAKKIMIZDA

Kurumun kalite politikaları doğrultusunda; görevli olduğu müdürlüklere bağlı,  idari örgütlerindeki elemanların yasal mevzuat çerçevesinde etkin, verimli, uyumlu çalışmaları için gerekli tedbirleri almak, idari faaliyetleri planlamak, koordine ve organize etmek, denetlemek, birim yöneticilerine idari ve teknik konularda yardım etmek amacıyla istihdam edilen idari birimdir.

 

PERSONEL

Hasan Hüseyin ÖKSÜZ, Enstitü Sekreteri

Telefon: 444 97 98 

Faks: 0 (212) 693 82 29 

E-posta: huseyin.oksuz

 

Ecem ALTUN, Enstitü Uzmanı

Telefon: 444 97 98

Faks: 0 (212) 693 82 29 

E-posta: ecem.altun

 

Gözde ŞEN, Enstitü Uzman Yardımcısı

Telefon: 444 97 98

Faks: 0 (212) 693 82 29 

E-posta: gozde.sen

 

Mehmet Akif SUBAŞI, Enstitü Uzman Yardımcısı

Telefon: 444 97 98

Faks: 0 (212) 693 82 29 

E-posta: mehmet.subasi

 

Mahmud Sami GÖKMEN, Enstitü Personeli

Telefon: 444 97 98

Faks: 0 (212) 693 82 29 

E-posta: mahmud.gokmen

 

Muhammet UYSAL, Öğrenci İşleri Sorumlusu

Telefon: 444 97 98

Faks: 0 (212) 693 82 29 

E-posta: muhammet.uysal

 

Muhammet Yusuf DEĞER, Enstitü Personeli

Telefon: 444 97 98

Faks: 0 (212) 693 82 29 

E-posta: muhammet.deger

 

İdris SOYLU, Enstitü Personeli

Telefon: 444 97 98

Faks: 0 (212) 693 82 29 

E-posta: idris.soylu

 

GÖREVLERİMİZ

Görevli olduğu birimde görevli idari ve teknik elemanların  etkin, verimli ve düzenli çalışmalarını sağlamak, koordine etmek,

Birim yöneticilerine idari ve teknik konularda yardımcı olmak,

İşlemlerin ilgili mevzuat çerçevesinde uygulanmasını sağlamak,

İlgili birim kurullarında raportörlük görevlerini yürütmek,

Öğrencilerin kayıt-kabul, derse yazılma, kayıt sildirme, disiplin, mezuniyet  vb. işlemlerin yürütülmesini, sınav notlarının doğru ve düzenli işlenmesini sağlamak,

Birim arşivinin, taşınır mal kayıtlarının düzenli tutulmasını sağlamak,

Birimin yıllık ihtiyaçlarını saptamak ve ilgililere bildirmek,

İlgili birimin resmi yazışmalarını kontrol etmek, paraflamak ve onaya sunmak,

Birim  elemanlarının disiplin, izin, rapor, özlük  vb. işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

Birim elemanlarının hizmet içi eğitimlerini planlamak, koordine etmek, uygulanmasını sağlamak,

Birim yöneticileri tarafından verilen diğer işleri yapmak, yapılmasını sağlamak,

Mesleki gelişimine ilişkin seminer, toplantı ve eğitimlere katılmak.

 

HİZMETLERİMİZ

Birim hizmetlerinin yasal mevzuat çerçevesinde  doğru  ve etkin bir şekilde yürütülmesinde önemli görev üstlenen birim sekreterinin; öncelikle görev alanına giren idari ve hukuki bilgilerinin  tam ve yeterli olması; görevin yapılması sırasında azami dikkat ve özeni göstermesi; çalışma arkadaşları ile uyumlu, kişilerarası ilişkilerinde saygılı, nazik ve güler yüzlü olması; yetkililere ve ilgililere gerekli açıklamaları anlaşılır biçimde yapması; yapılan işlemlerin eksiksiz olarak kayıt altına alınmasını sağlaması ve muhafazası  için gerekli tedbirleri alması; sır saklama özelliklerine, aidiyet  ve sorumluluk duygusuna sahip olması; görevinde dikkatli, çalışkan, dürüst, sürekli gelişme ve yeniliklere açık olması; maiyetindekileri eğitmesi; kurum kültürünü benimsemesi ve sahiplenmesi; ahlakî ve etik kurallara, kurum kalite ilkelerine, çalışma programına ve stratejik planlamalarına uyması.

 
PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"