Program Hakkında


İlköğretim programı 4 akademik yıl sürer. Bu program, ilkokul 1. ve 4. sınıf öğretmeni olabilmek için gerekli teorik ve pratik bilgileri içeren derslerden oluşur. Programda yer alan derslerden bazıları; Çocuk Edebiyatı, Matematik I ve II, Türk Dili I ve II, İlk Okuma ve Yazma Öğretimi, Fen ve Teknoloji Öğretimi I ve II, Sosyal Bilgiler Öğretimi ,Matematik Öğretimi I ve II, Sınıf Yönetimi, Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim, Müzik Öğretimi, Görsel Sanatlar Eğitimi, Drama, Sanat Eğitimi. Programdaki dersler öğrencilere sadece temel kuramsal bilgileri vermek için değil aynı zamanda gerekli pratik bilgileri vermek üzere tasarlanmıştır. Program aynı zamanda, sınıf öğretmeni olacak olan bireyin kişisel gelişimini arttırmaya yarayacak, Oyunla Okuma ve Yazma Öğretimi, Çocukla İletişim Kurma Yöntemleri, İlkokul Programları ve Geliştirilmesi gibi seçmeli dersleri de içerir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"