Bitkisel Yağ Olarak Değerlendirilebilen Yağlı Tohum ve Meyvelerin Posalarından Protein Konsantresi ve İzolatlarının Üretilmesi ve Bunların Değerlendirilmesi


 

 

 

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Gülseren

Proje Adı

Bitkisel Yağ Olarak Değerlendirilebilen Yağlı Tohum ve Meyvelerin Posalarından Protein Konsantresi ve İzolatlarının Üretilmesi ve Bunların Değerlendirilmesi

Proje Özeti

Modern bitkisel yağ üretimi, genellikle organik çözücü ekstraksiyonu teknolojisi ile yürütülmektedir. Organik çözücülerin kullanılmasının besin unsurlarının kaybı ve kimyasal atıkların ortaya çıkması anlamında bazı olumsuz etkileri bulunmaktadır. Soğuk pres yöntemi ile yağ üretimi genellikle 50°C’nin altında yapılmaktadır ve bu proseste organik çözücü ekstraksiyonunun olumsuz etkilerinin üstesinden gelmek söz konusu olabilmektedir. Bununla birlikte, soğuk pres yağların üretiminde işlem maliyeti, dolayısıyla ürün fiyatları, nispeten yüksek, işleme kapasiteleri de nispeten düşük olmaktadır. Bu alandaki maliyeti azaltmak için soğuk pres işleminden geriye kalan posaların da katma değerli ürünlere dönüştürülmesi gereklidir. Yağı alınmış bitkisel posalarda bulunan bileşenlerin başlıcalarından biri proteinlerdir. Proteinler hem teknolojik, hem de biyolojik işlevleri olan değerli gıda bileşenleridir. Dünyada sürekli artmakta olan protein talebi, hayvansal proteinlere ek olarak bitkisel proteinlerin de değerlendirilmesi zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, bitkisel yağların üretiminde ortaya çıkan posalardan üretilecek protein ürünleri (protein konsantre ve izolatları) ile ulusal tarım ürünlerimize katma değer kazandırmak ve gıda bileşenleri (özellikler proteinler) alanında dışa bağımlılığımızı azaltmak gibi getiriler ortaya konulabilir. Dolayısıyla, bu projede, ülkemizde faaliyet gösteren bir soğuk pres yağ üreticisi firmanın yan ürünleri olan bitkisel posalar değerlendirilerek bu posaların protein üretiminde kullanılması hedeflenmektedir. Özellikle bu proteinlerin gıda uygulamaları konusunda detaylı çalışmalar yürütülmektedir.

Destekleyen Kurum

TÜBİTAK/3501 - Kariyer Geliştirme Programı

Fakülte/Bölüm

Mühendislik ve Doğa Bil. Fak./ Gıda Mühendisliği

Proje Başlangıç Tarihi

15.10.2015

Proje Süresi

20 Ay

Toplam Proje Bütçesi

197.400,00.- TL

 

PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"