DEGAS@DESPEC - FAIR - An International Facility For Antiproton (Antiproton ve İyon Araştırma Tesisi)


 

 

 

 

Prof. Dr. Mustafa Nizamettin Erduran

Proje Adı

DEGAS@DESPEC - FAIR - An International Facility For Antiproton (Antiproton ve İyon Araştırma Tesisi)

Proje Özeti

DESPEC (Decay Spectroscopy-Bozunum Spektroskopisi) Germanyum Dizilimi Spektrometresi, yüksek saflıkta germanyum detektörlerden oluşur ve egzotik nükleer çekirdeklerin electromagnetik bozunumlarından gelen gama ışınlarını algılamak ve analiz etmek için kullanılacaktır. Bu deney FAIR’deki anahtar deneylerden biri olacaktır. DESPEC’de Super-FRS‘in ürettiği nadir izotoplar aktif hedefte (AIDA) durdurulacak ve bu hedefin tüm çevresi alfa, beta, proton, nötron ve izomerik bozunumlarından kaynaklanan gama ışınlarını algılamak için DEGAS ile çevrilecektir.  DEGAS’ın esas amacı, 50 keV ile 5 MeV arasında gelen gamma ışınların yüksek verim ve çözünürlükte detekte etmektir. Burada şiddetli arka fon radyasyonunun algılanması için gerekli arka tutucu detektörler 

üzerine gurubumuz çalışacaktır.

Destekleyen Kurum

AB/Diğer

Fakülte/Bölüm

Mühendislik ve Doğa Bil. Fak./ Bilgisayar Mühendisliği

Proje Başlangıç Tarihi

01.04.2015

Proje Süresi

120 Ay

Toplam Proje Bütçesi

5.669.130.- Euro

 

PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"