Hakkımızda

Projeler Birimi, Projeler Koordinatörü tarafından yönetilmektedir. Projeler Koordinatörlüğü ile ilgili uygulama temelli kararlar Projeler Koordinasyon Yönetim Kurulu tarafından, stratejik kararlar ise İstanbul Sabahatin Zaim Üniversitesi Araştırma Kurulu tarafından alınmaktadır.

Projeler Koordinatörlüğü Yönetim Kurulu, Projeler Koordinatörlüğü'nün icra kurulu olup, Üniversite Araştırma Kurulu tarafından alınan stratejik kararların icra edilmesi, Üniversite Araştırma Kurulu tarafından alınan stratejik kararlar doğrultusunda oluşturulan projelerin hazırlanması, incelenmesi, yürütülmesi, izlenmesi ve koordinasyonunu sağlar. Kurul; Projeler Koordinatörü, Fakülte ve Enstitü temsilcilerinden oluşur.

Üniversite Araştırma Kurulu, Projeler Koordinatörlüğü’nün en üst karar organı olup ,İstanbul Sabahatin Zaim Üniversitesi stratejik planına uygun olarak Üniversitedeki araştırma ortamının ve disiplinlerarası çalışmaların belirlenmesi ile geliştirilmesinin teşvik edilmesini, öğretim elemanı kadrosunun ve öğrencilerin araştırma çalışmalarının yaygınlaştırılmasını, bilim ve sanat ürünleri ile kültürel etkinliklerin geliştirilmesini ve uygulama projelerinin teşvik edilmesini, ulusal ve uluslararası boyutlarda Üniversitenin etkinliğinin arttırılmasını, ilgili fakülte, bölüm, akademik birim, enstitü ve merkezlerin yönerge kapsamında koordinasyonu ile üniversite düzeyinde işbirliğini sağlar. Kurul Rektör, Mütevelli Heyeti Başkanlığı tarafından seçilen bir üye, Fakülte Dekanları, Enstitü Müdürleri ve Proje Koordinatörü’nden oluşur.