izulogo

Pedagojik Formasyon Eğitimi

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4.SINIF ve MEZUN ÖĞRENCİLER İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI DUYURUSU

Yükseköğretim Kurulunun 12.11.2015 tarih 75850160-104.01.07.01/61569 sayılı yazıları ile 2015-2016 Eğitim öğretim yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yürütülecek olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına 100 (50 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve 50 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi) kontenjan ayrılmıştır. Bu kontenjanın % 75’i İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf  Üniversitesi mezunları ile mezun olabilecek durumda olan son sınıf öğrencilerine, geriye kalan % 25’i ise diğer yükseköğretim kurumu mezunlarına ve mezun olabilecek durumda olan son sınıf öğrencilerine tahsis edilmiştir.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına başvurular, 19-23 Kasım 2015 tarihleri arasında online olarak alınacaktır.

Üniversitemizde açılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına hangi alanlardan başvuru alınacağı, programın akademik takvimi, başvuru ve kesin kayıt işlemleri, programın ücreti ve ödenme şekli ile başvuruların değerlendirilmesine ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı süresince tüm duyurular bu sayfadan yapılacaktır. Başvuru değerlendirme ve kabul sonuçlarını web sayfamızdan takip ediniz.

Üniversitemizde Atamaya Esas Olan Öğretmenlik Alanlarına Başvurabilecek Yükseköğretim Programları:

- İlahiyat/İslami İlimler Fakültesi

- Psikoloji

- Tarih

- Türk Dili ve Edebiyatı

- Grafik Tasarımı

- Sosyoloji

- İngilizce

- Hemşirelik

- Güzel Sanatlar

Başvuru ve Kayıt Takvimi

19-23 Kasım 2015

Programa başvurular

24-25 Kasım 2015

Programa kesin kayıt yaptırma hakkını kazananların ilan edilmesi

25-26 Kasım 2015

Kesin kayıtlar

26 Kasım 2015

Yedeklerden kayıt hakkı kazananların ilanı

27 Kasım 2015

Yedek kayıt hakkı kazananların kayıtları

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Akademik Takvimi

30 Kasım 2015

Derslerin başlangıcı

21-26 Aralık 2016

Ara sınavlar

04-06 Ocak 2016

Mazeret sınavları

16 Ocak 2016

Derslerin bitimi

18-20 Ocak 2016

Dönem sonu sınavları

25-27 Ocak 2016

Bütünleme Sınavları

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Takvimi

08 Şubat 2016

Derslerinin Başlangıcı

04-06 Nisan 2016

Ara Sınavlar

11-13 Nisan 2016

Mazeret Sınavları

20 Mayıs 2016

Derslerin Bitimi

28-31 Mayıs 2016

Dönem Sonu Sınavları

06-07 Haziran 2016

Bütünleme Sınavları

2015-2016 BAHAR YARIYILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

Gün

Saat

Salon

Grup

Ders

Hafta/

Saat

Sorumlusu

 

Uyg.

Teorik

Çrş.

15.30-17.20

17:30-19:20

Z136

A

Özel Öğretim Yöntemleri

2+2

Dr.Ali Gurbetoğlu

 

17:30-19:20

K142

B

Sınıf Yönetimi

2

Dr.Hatice Kadıoğlu Ateş

15.30-17.20

19:30-21:00

K142

B

Özel Öğretim Yöntemleri

2+2

Dr.Ali Gurbetoğlu

Prş.

 

17:30-19:20

Z136

A

Rehberlik

2

Dr.Çiğdem Nilüfer Umar

15.30-17.20

17:30-19:20

K142

B

Öğretim Tek. Ve Mat. Tasarımı

2+2

Dr.Belgin Parlakyıldız

15.30-17.20

19:30-21:00

Z136

A

Öğretim Tek. Ve Mat. Tasarımı

2+2

Dr.Hatice Bayraktar

 

19:30-21:00

K142

B

Rehberlik

2

Dr.Çiğdem Nilüfer Umar

Cuma

 

19:30-21:00

Z136

A

Sınıf Yönetimi

2

Dr.Hatice Kadıoğlu Ateş

9:30-15:20

17:30-19:20

Z136

A

Öğretmenlik Uygulaması

2+6

Dr.Bilal Yıldırım

9:30-15:20

17:30-19:20

K142

B

Öğretmenlik Uygulaması

2+6

Dr.Latife Çimen

Not: Derslerin gün ve saatleri Öğretim üyelerinin şartları ve dersliklerin durumuna göre Fakülte yönetimi tarafından değiştirilebilir.

Programın Ücreti ve Ödeme Şekli:

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ücreti 2.054 TL dir. Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için üniversiteye gelmeden önce bu ücreti, Üniversitemiz "Kuveyt Türk Katılım Bankası/Sefaköy Şubesi TR08 0020 5000 0083 3555 8000 04 IBAN numaralı" hesabına yatırmaları gerekmektedir. EFT veya havale ile yapılacak ödemelerde, öğrencinin T.C. kimlik numarası ile ad ve soyad bilgileri dekont açıklaması olarak yazılmalıdır.

Programa Başvuruların Değerlendirilmesi:

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına yerleştirme işlemleri, başvuru yapan adayların ağırlıklı genel not ortalamaları dikkate alınarak ilan edilen kontenjanlar dâhilinde yapılacaktır. Ağırlıklı genel not ortalamaları 2.00’nin altında olan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin alt dönemlerden dersi olup olmadığı (en fazla iki dersi olanlar başvurabilir) dikkate alınacaktır.

Boş kalan kontenjanlar için başvurunun yoğun olduğu ve Milli Eğitim Bakanlığınca atanma ihtimali yüksek olan alanlar esas alınarak Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulunca yerleştirmeler yapılacaktır.

Programa Kayıt İçin İstenen Belgeler:

- Onaylı transkript (aslı ya da onaylı örneği).

- Diploma ya da geçici mezuniyet belgesi (Mezun olanlar için).

- Öğrenci belgesi (Son sınıf öğrencileri için).

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Kayıt sırasında aslını göstermek şartıyla).

- 2 Adet vesikalık fotoğraf.

- Banka Dekontu

Kayıt için Üniversiteye sunduğu belgelerin yanlış veya eksik olduğu anlaşılan öğrencilerin sertifika programından ilişikleri kesilir.

Kayıt Yeri: Programa kabul edilen adayların kesin kayıt işlemleri İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı Kampüsü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

İlan edilen tarihlerinde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt haklarından vazgeçmiş sayılır.

Programa kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir nedenle kaydını sildirmek isteyen öğrencilere, hastalık veya olağan üstü bir durumu belgelendirilmediği sürece ücret iadesi yapılmayacaktır.

Program Derslerine Devam

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı iki yarıyıldan oluşmaktadır. Bu konuda “İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği” hükümleri geçerlidir. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programındaki dersler her iki dönemde de yüz yüze yapılacaktır ve derslere % 70 devam zorunluluğu vardır.

Derslerin Muafiyeti

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına 2015-2016 Eğitim öğretim yılı güz yarıyılında kayıt yaptıran öğrencilerden, Yükseköğretim Kurulu’nun 17.10.2014 tarih 72639413-301.99-4417 sayılı yazıları “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esasların” 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince programa başlayanlar, her dönemin ilk haftası içinde, o dönemde pedagojik formasyon eğitimi programı kapsamında bazı derslerden muaf olmak için başvurabilirler. Muaf olunan dersler için öğrencilere ayrıca ücret iadesi yapılmaz.

Aynı esasların 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince, “Öğretmenlik Uygulaması” dersinden muaf olmak isteyen öğrencilerin gerekli belgeleri “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Birimi” ne göndermeleri veya şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Muafiyet isteğinin uygunluğuna Fakülte Yönetim Kurulu karar verecektir.

“Sertifika Programları” bir diploma programı değildir, bu programların sonunda programa ilişkin sertifika verilir. Sertifika Programları kapsamında alınan derslerin lisans programlarına ders transferi yapılmaz.

FORMASYON EĞİTİMİ MUAFİYET DİLEKÇESİ için tıklayınız.

NOT: Dersler hafta içi 17.00-22.00 saatleri arası ve hafta sonu Cumartesi tam gün olarak Üniversitemiz Halkalı Kampüsü Eğitim Fakültesi binasında yapılacaktır.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pedagojik Formasyon Eğitimi 2014-2015 Yaz Dönemi Final Ve Bütünleme Sınav Programı için tıklayınız.

2014-2015 Öğretim Yılı Yaz Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Öğrencilerine İlişkin Muafiyet Durumu için tıklayınız.

2014-2015 Bahar Yarıyılı Arasınav Programı için tıklayınız.

“Pedagojik Formasyon Eğitimi Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Esaslar ve Gerekli  Formlar”

YÖK Kararı Gereğince P.F.E. Bütünleme Sınavı Programı 

2014-2015 Öğretim Bahar ve Yaz Dönemi Akademik Takvimi Haftalık Ders Dağılım Çizelgesi

Pedagojik Formasyon Eğitimi 2014-2015 Bahar Yarıyılı Final Sınav Çizelgesi

2014-15 Yaz Okulu Akademik Takvim ve Bahar Dönemi Ders Dağılımı

Pedagojik Formasyon Eğitimi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi

Pedagojik Formasyon Uygulama Okulları Onayı

2014-2015 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Öğretmenlik Uygulaması Dersi Uygulama Okulları Listesi

2014-2015 Akademik Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Öğrencilerine İlişkin Muafiyet Durumu

Öğretmenlik Uygulaması Dersi Formları

NOTLAR:

1. Öğretmenlik Uygulaması 16 Mart- 22 Mayıs 2015 tarihleri arasında 10 hafta süreyle haftada 6 saat ilgili okulda gerçekleştirilecektir.

2. Bu süre içerisinde 14 etkinlik ilgili kılavuzdaki kurallara göre gerçekleştirilecek ve raporları hazırlanacaktır.

3. Hazırlanan etkinlik raporları, ilgili uygulama öğretim elemanına her hafta derste ve dönem sonunda topluca bir dosya (portfolyo) olarak teslim edilecektir.

4. Ekli dosyalardaki formlar, usulüne uygun olarak ilgililerce doldurulup imzalatıldıktan sonra ders sorumlusu öğretim elemanına teslim edilecektir.