izulogo

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olunan lisans programının öğretim programında gösterilen zorunlu ve seçmeli derslerden en az 240 AKTS kredilik dersi başarı ile tamamlamak, uygulamalardan (stajlardan) başarılı olmak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalamasına sahip olmak.