izulogo

Çift Anadal Programı

Üniversitemiz lisans programlarının 2017-2018 eğitim öğretim yılı ÇAP kontenjanları, başvuru ve değerlendirme takvimi ile başvuru ve kabul şartları hakkında detay bilgiler aşağıda verilmiştir.
 
017-2018 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı ÇAP başvuruları; 22-26 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak olup, başvuru yapmak isteyen öğrencilerimizin en geç 26 Ocak 2018 Cuma günü Saat:17.00'a kadar Kampüs Bilgi Sistemi üzerinden online başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. 
 
2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ ve BAHAR YARIYILI
ÇİFT ANADAL KONTENJANLARI
FAKÜLTE / PROGRAM
Puan
Türü
ÖSYS
Kont.
3. YY.
ÇAP Kont.
4. YY.
ÇAP Kont.
5. YY.
ÇAP Kont.
ÇAP Programına
Başvurabilecek Programlar
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
TM-3
80
6
6
6
Tüm Eğitim Fakültesi Programları
Sınıf Öğretmenliği
TM-2
40
3
3
3
Tüm Eğitim Fakültesi Programları
Arapça Öğretmenliği (%30 Arapça)
DİL-3
40
3
3
3
Tüm Eğitim Fakültesi Programları
Türkçe Öğretmenliği
TS-2
40
3
3
3
Tüm Eğitim Fakültesi Programları
Okul Öncesi Öğretmenliği
TS-1
40
3
3
3
Tüm Eğitim Fakültesi Programları
Özel Eğitim Öğretmenliği
TS-1
20
2
2
2
Tüm Eğitim Fakültesi Programları
İngilizce Öğretmenliği
DİL-1
40
3
3
3
Tüm Eğitim Fakültesi Programları
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk
TM-3
140
2
2
2
Siyaset Bilimi ve Ulus. İliş. (İngilizce)
İşletme (İngilizce)
İktisat (İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Fin. (Türkçe)
İslami İlimler (%30 Arapça)
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Psikoloji (Türkçe)
TM-3
50
6
6
6
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet (% 30 İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Finansman
İşletme ( %30 İngilizce)
İktisat (% 30 İngilizce)
İslami İlimler (%30 Arapça)
Tarih
Sosyoloji (%30 İngilizce)
Psikoloji (İngilizce)
TM-3
40
4
4
4
Siyaset Bilimi ve Ulus. İliş. (İngilizce)
İşletme ( %30 İngilizce)
İktisat (% 30 İngilizce)
Sosyoloji (%30 İngilizce)
Sosyal Hizmet (% 30 İngilizce)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
TM-3
30
3
3
3
İşletme ( %30 İngilizce)
İktisat (% 30 İngilizce)
Sosyoloji (%30 İngilizce)
Psikoloji (İngilizce)
Sosyoloji (%30 İngilizce)
TM-3
30
3
3
3
Siyaset Bilimi ve Ulus. İliş. (İngilizce)
Sosyal Hizmet
Hukuk
İşletme ( % 30 İngilizce)
İktisat ( %30 İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Psikoloji (Türkçe)
Psikoloji ( İngilizce)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tarih
Tarih
TS-2
30
3
3
3
Siyaset Bilimi ve Ulus. İliş. (İngilizce)
Sosyal Hizmet
Hukuk
İşletme ( % 30 İngilizce)
İktisat ( %30 İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Psikoloji (Türkçe)
Psikoloji ( İngilizce)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
İslami İlimler (%30 Arapça)
TS-1
60
30
30
30
Tüm Lisans Programları
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İşletme (% 30 İngilizce)
TM-1
30
7
7
7
Tüm Lisans Programları
İktisat (% 30 İngilizce)
TM-1
30
7
7
7
Tüm Lisans Programları
Uluslararası Ticaret ve Finansman
TM-1
40
9
9
9
Tüm Lisans Programları
İslam Ekonomisi ve Finans
TM-3
30
7
7
7
Tüm Lisans Programları
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği
MF-4
30
2
2
2
İşletme (%30 İngilizce)
İşletme (İngilizce)
İktisat (%30 İngilizce)
İktisat (İngilizce)
İslam Ekonomisi ve Finans
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Yazılım Mühendisliği (%30 İngilizce)
Gıda Mühendisliği (Türkçe)
Yazılım Mühendisliği (%30 İngilizce)
MF-4
30
2
2
2
İşletme (%30 İngilizce)
İşletme (İngilizce)
İktisat (%30 İngilizce)
İktisat (İngilizce)
İslam Ekonomisi ve Finans
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Bilgisayar Mühendisliği
Gıda Mühendisliği (Türkçe)
MF-4
30
2
2
2
Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)
Gıda Mühendisliği (İngilizce)
MF-4
30
2
2
2
Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)
Mimarlık
MF-4
60
2
2
2
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
TM-1
50
2
2
2
Mimarlık
Endüstri Mühendisliği
MF-4
30
2
2
2
İşletme (%30 İngilizce)
İşletme (İngilizce)
İktisat (%30 İngilizce)
İktisat (İngilizce)
İslam Ekonomisi ve Finans
Uluslararası Ticaret ve Finansman
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Sosyal Hizmet
TM-3
40
4
4
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
İşletme (İngilizce)
İşletme (%30 İngilizce)
İktisat (İngilizce)
İktisat (%30 İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe)
Reh. ve Psik. Dan. (%30 İngilizce)
Psikoloji ( Türkçe)
Psikoloji (% 30 İngilizce)
Sağlık Yönetimi
TM-1
30
4
4
4
Siyaset Bilimi ve Ulus. İliş. (İngilizce)
Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet (% 30 İngilizce)
Endüstri Mühendisliği (% 30 İngilizce)
İşletme (İngilizce)
İşletme (%30 İngilizce)
İktisat (İngilizce)
İktisat (%30 İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)
Hemşirelik
Psikoloji ( Türkçe)
Psikoloji (% 30 İngilizce)
Hemşirelik
MF-3
40
6
6
6
Sosyal Hizmet
Sağlık Yönetimi
Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)
Psikoloji ( Türkçe)
Psikoloji (% 30 İngilizce)
Beslenme ve Diyetetik
MF-3
60
3
3
3
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği (% 30 İngilizce)
Hemşirelik
 
2017-2018 EĞİTİM ÖĞREĞTİM YILI BAHAR YARIYILI
BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
Başvuru Tarihi
Değerlendirme Tarihi
Sonuç İlan
Kesin Kayıt Tarihi
Başlangıç
Bitiş
Başlangıç
Bitiş
Tarihi
Başlangıç
Bitiş
22.01.2018
26.01.2018
29.01.2018
30.01.2018
31.01.2018 (Saat:17.30)
01.02.2018
02.02.2018
 

Çift Anadal Programına Başvuru ve Kabul Şartları

 
(1) Öğrencilerin çift anadal programına kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün/programın önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.
(2) Aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda çift anadal ile yandal programlarına kayıt yapılabilir.
(3) Çift anadal programında kayıtlı olan öğrenci, kurum içi geçiş hükümlerine uygun olarak çift anadal programına yatay geçiş başvurusu yapabilir.
(4)  Öğrenci çift anadal programına, anadal programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında başvurabilir.
(5) Başvuru anında anadal programındaki genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 olan ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunan öğrenciler çift anadal programına başvurabilir.
(6) Anadal programındaki genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 olan ancak anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilir.
(7) Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.
(8) Hukuk Fakültesi çift anadal programına başvurmak isteyen öğrencinin ilgili puan türünde ÖSYS başarı sırasının, Üniversitemiz Hukuk Fakültesinin ilgili yıldaki ÖSYS başarı sırasına eşit veya yüksek olması gerekir.
(9) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Eğitim Fakültesi lisans prorgamlarının çift anadal programına başvurmak isteyen öğrencinin ilgili puan türünde ÖSYS başarı sırasının, ÖSYS kılavuzunda yayınlandığı yıldan itibaren YÖK tarafından belirlenen asgari başarı sınırına eşit veya yüksek olması gerekir. (Mühendislik programları için en düşük başarı sınırı: 240.000, Mimarlık için en düşük başarı sınırı:200.000, Öğretmen Yetiştirme Lisans Prorgamları için en düşük başarı sınırı: 200.000 olarak uygulanır.)
(10) Çift Anadal Programı’na kabul işlemi, başvuranlar arasından en yüksek ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) sıralamasına göre o programın yürütüldüğü ilgili bölümün/prorgamın önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile yapılır. Ağırlıklı genel not ortalaması eşit olan öğrencilerden ÖSYS puanı yüksek olana öncelik verilir.
(11) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.50 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4.00 üzerinden 2.50’ye kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 4.00 üzerinden 2.50’nin altına düşen öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.
(12) Çift anadal programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği anadal programından mezun olması halinde verilebilir.
(13) Çift anadal programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış ve başarmış olduğu eşdeğerlilikleri ilgili kurullarca kabul edilen dersler, not çizelgesinde gösterilir.
(14) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak çift anadal programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 Sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin c fıkrasında belirtilen azami süredir.
(15) Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir. 
(16) Çift anadal programından çıkarılan öğrencilerin çift anadal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği, ilgili fakülte kurulları tarafından belirlenir. Öğrencinin anadal programında kabul edilmeyen çift anadal programında başarılı olduğu dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde gösterilir.
(17) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için anadal programında alınan ve eşdeğer sayılan dersler ile çift anadal programında alınan ve başarılan derslerin AKTS toplamı 240 olmalıdır. Bu nedenle, öğrencinin anadal programında almış ve eşdeğerliliği kabul edilmiş dersleri haricinde, çift anadal programının öğretim planındaki tüm dersleri alıp başarması gerekir.
(18) Çift anadal programı başvuruları akademik takvimde ilan edilen tarihlerde Kampüs Bilgi Sisteminden online olarak yapılır.