izulogo

Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü

Hakkında

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri ile öğrencilerini ufku geniş, özgüveni yüksek, dünya literatürüne hâkim ve disiplinlerarası düşünebilen bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu dersler, öğrencilere okumakta oldukları bölümün bilgi ve beceri eğitimine ilave olarak edebiyattan sanata ve tarihe, sağlıktan ekonomiye ve iletişimden siyasete kadar pek çok alanda yeni bir bakış açısı, yorum ve anlamlandırma pratiği kazandırmaktadır. Bununla beraber, öğrencilerin medeniyetimizi ve çağdaş dünyayı yakından tanıyıp anlayabilmeleri ve iletişim kurabilmeleri için Türkçe, Osmanlıca, Arapça, İngilizce, Rusça, İspanyolca ve Çince dil eğitimi imkânı da sağlamaktadır.

Üniversite Ortak Seçmeli Derslerin de katkısıyla, üniversitemiz dünya klasiklerini bilen mimarlar, eleştirel düşünebilen mühendisler, sosyal sorumluluk projesi hazırlayan avukatlar, girişimcilik sertifikası olan psikologlar, işaret dili kullanabilen öğretmenler veya Çince konuşabilen ekonomistler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Tüm lisans öğrencilerimiz, okudukları bölümlerin eğitiminden bağımsız olarak merak ettikleri, ilgi duydukları ve kendilerini geliştirmek istedikleri alanlarda verilen ortak seçmeli dersleri seçebilmektedirler. Farklı fakülte ve bölümlerden öğrencilerin birlikte aldığı bu dersler, öğrencilere hem kültürel açıdan zenginlik kazandırmakta, hem de anlamlı bir kaynaşma ortamı oluşturmaktadır.

Üniversitemizin vizyon ve misyonunun gerçekleşmesine katkı sağlamak için tasarlanan Üniversite Ortak Seçmeli Derslerde öğrencilerimizin temel bilgi ve kültür birikimi edinmesi amacıyla, 102 tane önemli eseri içeren “İZÜ Ortak Seçmeli Dersler Kitaplığı” oluşturulmuştur. Ortak derslerde okutulacak olan bu kitaplara bütün öğrencilerimiz kampüsteki Merkez Kütüphaneden ulaşabilecekleri gibi e-Kütüphanenin “İZÜ OSD Kitaplığı”ndan da erişebilirler.

Ortak Dersler ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız.  

For Frequently Asked Questions about Common Courses, click here. 

Üniversite Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Merve Büşra ALTUNDERE

Üniversite Ortak Seçmeli Dersler Koordinatör Yardımcıları

Arş. Gör. Kevser Nur ÇOĞALMIŞ
E-posta: kevser.cogalmis@izu.edu.tr

Fak. Sek. Ali AYTEKİN

Telefon: 0 (212) 692 88 17 
E-posta: ali.aytekin@izu.edu.tr

Üniversite Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü
Ofis: Eğitim Bilimleri Binası, EG042
E-posta:  ortakdersler@izu.edu.tr

 

Üniversite Ortak Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
IZU 001 Üniversiteyi Anlamak ve Eleştirel Düşünme T: 2 2 3
IZU 001E Üniversiteyi Anlamak ve Eleştirel Düşünme T: 2 2 3
IZU 002 Dünya Kenti İstanbul T: 2 2 3
IZU 002E Dünya Kenti İstanbul T: 2 2 3
IZU 003 Sosyal Sorumluluk ve Etik T: 2 2 3
IZU 003E Sosyal Sorumluluk ve Etik T: 2 2 3
IZU 004 İslam Düşüncesi ve Medeniyeti T: 2 2 3
IZU 004E İslam Düşüncesi ve Medeniyeti T: 2 2 3
IZU 005 Etkili ve Sağlıklı İletişim T: 2 2 3
IZU 006 Matematik ve Doğayı Anlamak T: 2 2 3
IZU 007 Estetik ve Sanat T: 2 2 3
IZU 008 Dünya Medeniyetleri ve Küreselleşme T: 2 2 3
IZU 008E Dünya Medeniyetleri ve Küreselleşme T: 2 2 3
IZU 009 Siyaset, Ekonomi ve Kültür T: 2 2 3
IZU 009E Siyaset, Ekonomi ve Kültür T: 2 2 3
IZU 010 Sağlığı Koruma ve Geliştirme T: 2 2 3
IZU 011 Bilim Tarihi ve Felsefesi T: 2 2 3
IZU 012 İşaret Dili T: 2 2 3
IZU 013 Dünya Klasikleri-I (İslam) T: 2 2 3
IZU 014 Dünya Klasikleri-II (Doğu-Batı) T: 2 2 3
IZU 015 Osmanlı Medeniyeti ve Kurumları T: 2 2 3
IZU 015E Osmanlı Medeniyeti ve Kurumları T: 2 2 3
IZU 018 Yenilik ve Kalite Yönetimi T: 2 2 3
IZU 019 Türk Musikisi T: 2 U: 2 4 3
IZU 042 Girişimcilik ve İnovasyon T: 2 2 3
IZU 042E Girişimcilik ve İnovasyon T: 2 2 3
IZU 043 Sosyal Girişimcilik T: 2 2 3
IZU 044 Uygulamalı Girişimcilik T: 1 U: 2 3 3
IZU 101 Türkçe-A1 T: 3 U: 6 9 6
IZU 102 Türkçe-A2 T: 3 U: 6 9 6
IZU 103 Türkçe-B1 T: 3 U: 6 9 6
IZU 104 Türkçe-B1+ T: 3 U: 6 9 6
IZU 105 Türkçe-B2 T: 3 U: 6 9 6
IZU 106 Türkçe-C1 T: 3 U: 6 9 6
IZU 107 Türkçe-C2 T: 3 U: 6 9 6
IZU 111 Osmanlı Türkçesi'ne Giriş T: 2 U: 2 4 3
IZU 112 Osmanlı Paleografyasına Giriş T: 2 U: 2 4 3
IZU 113 Osmanlıca Belge Okumaları T: 2 U: 2 4 3
IZU 114 Osmanlıca Arşiv Uygulamaları T: 2 U: 2 4 3
IZU 115 Farsça-I T: 2 U: 2 4 3
IZU 116 Farsça-II T: 2 U: 2 4 3
IZU 121 Arapça-A1 T: 3 U: 6 9 6
IZU 122 Arapça-A2 T: 3 U: 6 9 6
IZU 123 Arapça-B1 T: 3 U: 6 9 6
IZU 124 Arapça-B1+ T: 3 U: 6 9 6
IZU 125 Arapça-B2 T: 3 U: 6 9 6
IZU 126 Arapça-C1 T: 3 U: 6 9 6
IZU 127 Arapça-C2 T: 3 U: 6 9 6
IZU 131 İngilizce-A1 T: 3 U: 6 9 6
IZU 132 İngilizce-A2 T: 3 U: 6 9 6
IZU 133 İngilizce-B1 T: 3 U: 6 9 6
IZU 134 İngilizce-B1+ T: 3 U: 6 9 6
IZU 135 İngilizce-B2 T: 3 U: 6 9 6
IZU 136 İngilizce-C1 T: 3 U: 6 9 6
IZU 137 İngilizce-C2 T: 3 U: 6 9 6
IZU 141 Rusça-A1 T: 3 U: 6 9 6
IZU 142 Rusça-A2 T: 3 U: 6 9 6
IZU 143 Rusça-B1 T: 3 U: 6 9 6
IZU 144 Rusça-B1+ T: 3 U: 6 9 6
IZU 145 Rusça-B2 T: 3 U: 6 9 6
IZU 146 Rusça-C1 T: 3 U: 6 9 6
IZU 147 Rusça-C2 T: 3 U: 6 9 6
IZU 151 İspanyolca-A1 T: 3 U: 6 9 6
IZU 152 İspanyolca-A2 T: 3 U: 6 9 6
IZU 153 İspanyolca-B1 T: 3 U: 6 9 6
IZU 154 İspanyolca-B1+ T: 3 U: 6 9 6
IZU 155 İspanyolca-B2 T: 3 U: 6 9 6
IZU 156 İspanyolca-C1 T: 3 U: 6 9 6
IZU 157 İspanyolca-C2 T: 3 U: 6 9 6
IZU 161 Çince-A1 T: 3 U: 6 9 6
IZU 162 Çince-A2 T: 3 U: 6 9 6
IZU 163 Çince-B1 T: 3 U: 6 9 6
IZU 164 Çince-B1+ T: 3 U: 6 9 6
IZU 165 Çince-B2 T: 3 U: 6 9 6
IZU 166 Çince-C1 T: 3 U: 6 9 6
IZU 167 Çince-C2 T: 3 U: 6 9 6
IZU 171 Klasik Arapça-A1 T: 3 U: 12 15 6
IZU 172 Klasik Arapça-A2 T: 3 U: 12 15 6
IZU 173 Klasik Arapça-B1 T: 3 U: 12 15 6
IZU 174 Klasik Arapça-B1+ T: 3 U: 12 15 6
IZU 175 Klasik Arapça-B2 T: 3 U: 12 15 6
Toplam 536 384
T: Teori,
U: Uygulama,
L: Laboratuvar,
AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi