izulogo

Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü

Hakkında

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri ile öğrencilerini ufku geniş, özgüveni yüksek, dünya literatürüne hâkim ve disiplinlerarası düşünebilen bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu dersler, öğrencilere okumakta oldukları bölümün bilgi ve beceri eğitimine ilave olarak edebiyattan sanata ve tarihe, sağlıktan ekonomiye ve iletişimden siyasete kadar pek çok alanda yeni bir bakış açısı, yorum ve anlamlandırma pratiği kazandırmaktadır. Bununla beraber, öğrencilerin medeniyetimizi ve çağdaş dünyayı yakından tanıyıp anlayabilmeleri ve iletişim kurabilmeleri için Türkçe, Osmanlıca, Arapça, İngilizce, Rusça, İspanyolca ve Çince dil eğitimi imkânı da sağlamaktadır.

Üniversite Ortak Seçmeli Derslerin de katkısıyla, üniversitemiz dünya klasiklerini bilen mimarlar, eleştirel düşünebilen mühendisler, sosyal sorumluluk projesi hazırlayan avukatlar, girişimcilik sertifikası olan psikologlar, işaret dili kullanabilen öğretmenler veya Çince konuşabilen ekonomistler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Tüm lisans öğrencilerimiz, okudukları bölümlerin eğitiminden bağımsız olarak merak ettikleri, ilgi duydukları ve kendilerini geliştirmek istedikleri alanlarda verilen ortak seçmeli dersleri seçebilmektedirler. Farklı fakülte ve bölümlerden öğrencilerin birlikte aldığı bu dersler, öğrencilere hem kültürel açıdan zenginlik kazandırmakta, hem de anlamlı bir kaynaşma ortamı oluşturmaktadır.

Üniversitemizin vizyon ve misyonunun gerçekleşmesine katkı sağlamak için tasarlanan Üniversite Ortak Seçmeli Derslerde öğrencilerimizin temel bilgi ve kültür birikimi edinmesi amacıyla, 102 tane önemli eseri içeren “İZÜ Ortak Seçmeli Dersler Kitaplığı” oluşturulmuştur. Ortak derslerde okutulacak olan bu kitaplara bütün öğrencilerimiz kampüsteki Merkez Kütüphaneden ulaşabilecekleri gibi e-Kütüphanenin “İZÜ OSD Kitaplığı”ndan da erişebilirler.

Ortak Dersler ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız.  

For Frequently Asked Questions about Common Courses, click here. 

Üniversite Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörü

Prof.Dr.İbrahim GÜNEY

Üniversite Ortak Seçmeli Dersler Koordinatör Yardımcısı

Semih TOYGAR 
E-posta: semih.toygar@izu.edu.tr

Üniversite Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü
Ofis: Eğitim Bilimleri Binası, EG 232
E-posta:  ortakdersler@izu.edu.tr