Uzlaştırma Temel Eğitimi
Kimler KatılabilirEğitim Süresi

48 saat


Son Başvuru TarihiEğitim Gün ve Saatleri

Eğitimlerimiz sona ermiştir.
Eğitim ÜcretiEğitimin Amacı

Bu program, katılımcıların uzlaştırmacılık faaliyetini yapılabilmeleri için gerekli olan temel eğitim neticesinde alacakları katılım belgeleri ile Alternatif Çözümler Daire Başkanlığınca yapılacak yazılı sınava girme hakkı sağlar.

Uzlaştırma, ceza hukuku soruşturması veya kovuşturması aşamasında, uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören ya da kanuni temsilcisinin kanun ve Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği'ndeki (Resmi Gazete: 05.08.2017/30145) usul ve esaslara uygun olarak uzlaştırmacı tarafından anlaştırılmaları suretiyle uyuşmazlığın giderilmesi sürecine verilen addır. Uzlaştırma yöntemi, ceza uyuşmazlıklarının çözümünde esas sistem olarak kabul edilen yargısal sistemin yerine geçecek veya bu sistemle rekabet edecek bir çözüm süreci değil; ceza uyuşmazlığının taraflarını barıştırmayı amaçlayan, cezalandırıcı adalet anlayışına alternatif bir çözüm yöntemidir.

Bu doğrultuda görev yapan uzlaştırmacı, şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören arasındaki uzlaştırma müzakerelerini yöneten, Cumhuriyet Savcısının onayıyla görevlendirilen avukat veya hukuk öğrenimi görmüş kişidir.


Eğitim Yeri :

İZÜ Altunizade Yerleşkesi


Eğitim İçeriği :
Katılım Şartları:

Uzlaştırmacı eğitimine avukatlar ve hukuk öğrenimi görmüş kişiler başvurabilecektir. Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendine göre hukuk öğrenimi görmüş kişiler; üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat veya maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olanlar olarak değerlendirilmektedir.

Buradan hareketle uzlaştırmacı eğitimine hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden hukuk fakültesi mezunlarının yanı sıra üniversitelerin;

 • Siyasal Bilgiler Fakültesi
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • İktisat Fakültesi
 • İşletme Fakültesi

Mezunlarından, müfredatında aşağıda belirtilen hukuk derslerinden en az ikisini görmüş olanlar başvurabilecektir:

 • Anayasa Hukuku
 • Ceza Hukuku (Genel Hükümler)
 • Ceza Hukuku (Özel Hükümler)
 • Ceza Muhakemesi Hukuku
 • Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk
 • Ticaret Hukuku
 • İş Hukuku
 • Borçlar Hukuku


Eğitmen :Sertifika / Katılım Belgesi :

Eğitim sonunda eğitimi tamamlayan katılımcılara “Uzlaştırmacı Eğitimi” ni tamamladıklarına dair katılım belgesi verilecektir.


Devam Zorunluluğu :

Eğitim kuruluşlarınca, adayların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve kabul edilebilir haklı bir mazereti bulunmaksızın derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir. (CMUY, Madde 50/7)


Gerekli Belgeler :

Diploma Fotokopisi
Nüfus Cüzdan Fotokopisi
Transkript


İletişim Bilgileri :

0 212 692 97 94
0 212 692 97 82
0 212 692 89 47
izusem@izu.edu.tr


Notlar :

* Gruplar Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire  Başkanlığı tarafından onaylandıktan sonra ÜCRET iadesi mümkün değildir.

* İZÜSEM, programların duyuru ve uygulama aşamalarında gerekli gördüğü her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

*Hafta içi - Hafta sonu eğitim grupları kesin kayıt döneminde katılımcı sayısına göre belirlenecektir.Ön Kayıt İçin Tıklayınız