izulogo

Yönetim

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi yönetimi; akademik ve idari birimlerin entegresini ve her birimin maksimum verimlilik ilkesini esas alır. Eğitim ve araştırma faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve eğitim öğretimde verimliliğin sağlanması için akademik kadronun mümkün olduğunca idari iş yükünden etkilenmemesine özen gösterilmiştir. Bu kapsamda, akademik birimler doğrudan Rektöre bağlıdır. İdari birimler ise yine Rektöre bağlı olarak doğrudan Genel Sekreterlik sorumluluğundadır.