izulogo

Fakülte Sekreterliği

HAKKIMIZDA

Kurumun kalite politikaları doğrultusunda; görevli olduğu dekanlık veya müdürlüklere bağlı,  idari örgütlerindeki elemanların yasal mevzuat çerçevesinde etkin, verimli, uyumlu çalışmaları için gerekli tedbirleri almak, idari faaliyetleri planlamak, koordine ve organize etmek, denetlemek, birim yöneticilerine idari ve teknik konularda yardım etmek amacıyla istihdam edilen idari birimdir.

EKİBİMİZ

Eğitim Fakültesi

Ömer Faruk GÖZCÜ
Telefon: 0 (212) 692 9760
E-posta: omer.gozcu@izu.edu.tr

Tolga MAR
Telefon: 0 (212) 692 96 29 
E-posta: tolga.mar@izu.edu.tr

Hukuk Fakültesi 

Ali AYTEKİN
Telefon: 0 (212) 692 88 17
E-posta: ali.aytekin@izu.edu.tr

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 

Latif ÇAKMAK
Telefon: 0 (212) 692 96 24 
E-posta: latif.cakmak@izu.edu.tr

Yasin MASLAK
Telefon: 0 (212) 692 89 50 
E-posta: yasin.maslak@izu.edu.tr

İslami İlimler Fakültesi

Selim BOZKURT
Telefon: 0 (212) 692 88 10
E-posta: selim.bozkurt@izu.edu.tr

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Ferhan ÇETİN
Telefon: 0 (212) 692 98 63 
E-posta: ferhan.cetin@izu.edu.tr

Gülseren KAPICIOĞLU
Telefon: 0 (212) 692 8946
E-Posta: Gulseren.kapicioglu@izu.edu.tr

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Büşra MARANGOZ
Telefon: 0 (212) 692 88 39
E-Posta: busra.marangoz@izu.edu.tr

Kübra ANAŞ
Telefon: 0 (212) 692 97 13 
E-posta: kubra.anas@izu.edu.tr

Yasin ŞAHİN, Bölüm Sekreteri

E-Posta:  y.sahin@izu.edu.tr
Telefon: 0 (212) 6928768

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Halit BAYER
Telefon: 0 (212) 692 88 06
E-posta: halit.bayer@izu.edu.tr


GÖREVLERİMİZ 

• Görevli olduğu birimde görevli idari ve teknik elemanların  etkin, verimli ve düzenli çalışmalarını sağlamak, koordine etmek,

• Birim yöneticilerine idari ve teknik konularda yardımcı olmak,

• İşlemlerin ilgili mevzuat çerçevesinde uygulanmasını sağlamak,

• İlgili birim kurullarında raportörlük görevlerini yürütmek,

• Öğrencilerin kayıt-kabul, derse yazılma, kayıt sildirme, disiplin, mezuniyet  vb. işlemlerin yürütülmesini, sınav notlarının doğru ve düzenli işlenmesini sağlamak,

• Birim arşivinin, taşınır mal kayıtlarının düzenli tutulmasını sağlamak,

• Birin yıllık ihtiyaçlarını saptamak ve ilgililere bildirmek,

• İlgili birimin resmi yazışmalarını kontrol etmek, paraflamak ve onaya sunmak,

• Birim  elemanlarının disiplin, izin, rapor, özlük  vb. işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

• Birim elemanlarının hizmet içi eğitimlerini planlamak, koordine etmek, uygulanmasını sağlamak,

• Birim yöneticileri tarafından verilen diğer işleri yapmak, yapılmasını sağlamak,

• Mesleki gelişimine ilişkin seminer, toplantı ve eğitimlere katılmak

HİZMETLERİMİZ

Birim hizmetlerinin yasal mevzuat çerçevesinde  doğru  ve etkin bir şekilde yürütülmesinde önemli görev üstlenen birim sekreterinin; öncelikle görev alanına giren idari ve hukuki bilgilerinin  tam ve yeterli olması; görevin yapılması sırasında azami dikkat ve özeni göstermesi; çalışma arkadaşları ile uyumlu, kişilerarası ilişkilerinde saygılı, nazik ve güler yüzlü olması; yetkililere ve ilgililere gerekli açıklamaları anlaşılır biçimde yapması; yapılan işlemlerin eksiksiz olarak kayıt altına alınmasını sağlaması ve muhafazası  için gerekli tedbirleri alması; sır saklama özelliklerine, aidiyet  ve sorumluluk duygusuna sahip olması; görevinde dikkatli, çalışkan, dürüst, sürekli gelişme ve yeniliklere açık olması; maiyetindekileri eğitmesi; kurum kültürünü benimsemesi ve sahiplenmesi; ahlakî ve etik kurallara, kurum kalite ilkelerine, çalışma programına ve stratejik planlamalarına uyması.