izulogo

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, tüm faaliyetlerinde “kalite odaklı” çalışmayı esas alır.

Bu amaca uygun olarak;

  • Tarih ve medeniyetimizden güç alarak üniversitemizi eğitim ve araştırmada öncü ve lider konuma taşımak,
  • Başta öğrencilerimiz ve çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşların memnuniyetini sağlamak,

  • Etkin kaynak kullanımı, sürdürülebilirlik ve sürekli iyileştirmeyi rehber edinmek,

  • Girişimcilik ve inovasyonu desteklemek ve yaygınlaştırmak,

  • Faaliyetlerimizi, uluslararası eğitim standartları ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak yürütmek,

Kalite politikamızı oluşturur.