izulogo

Sevgili Gençler,

Üniversitemiz, gerek kurucu vakfımızın, gerekse Mütevelli Heyeti üyelerimizin eğitim-öğretimle iç içe yıllara dayanan engin birikiminin ve köklü bir geleneğin ürünü olarak sağlam temeller üzerine inşa edilmiştir.

Amacımız, sizleri, eğitim öğretim faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz tüm alanlarda, geçmişle geleceği birleştiren, yerel ile evrenseli harmanlayan, gelenekle modern arasında denge kurabilen erdemli bireyler olarak yetiştirmektir. Bilgi üreten, sorun çözen, strateji geliştiren, ezbere değil anlamaya dayalı, düşünmeye ve analize önem veren,  sorgulayıcı bir eğitim geleneği oluşturmaktır.

Hedefimiz, Asya’dan Avrupa’ya, Doğu’dan Batı’ya seçkin ve kaliteli üniversitelerle yaptığımız ve yapacağımız akademik işbirliği çalışmalarıyla öğrencilerimizin, ünü ülke sınırlarını aşan, prestijli bir eğitim kurumu mezunu olmalarını sağlamaktır.

Özellikle, yoğun siyasi, kültürel ve sosyal değişimlere, değişim beklentilerine tanık olan yakın coğrafyamızdaki gençlerin, dünyanın en önemli megapollerinden biri olan İstanbul’daki eşsiz kampüsümüzde,  sizlerle beraber, lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarına ev sahipliği yapmak, tarihi ve kültürel hinterlandımızda değişimin öncülerini ve yöneticilerini de yetiştirecek bir “MODEL ÜNİVERSİTE” olmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Sizleri, ailenizi ve yakın çevrenizi de bu heyecanımıza ortak olmaya, istiklal marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un dediği gibi ‘Ma’rifet ve Fazilet‘ sahibi ‘güzel insan’lar olarak yetişmeye davet ediyor, sevgilerimi sunuyorum.
Prof. Dr. Ramazan Evren
Mütevelli Heyeti Başkanı