izulogo

 
 
Başvuru Tarihleri
27 Kasım - 29 Aralık 2017
Yabancı Dil Sınavı (Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Öğretim dili %100 Arapça, %100 İngilizce, %30 İngilizce ve Temel İslam Bilimleri tezli yüksek lisans programlarına başvuru yapan adaylar için)
(Yabancı Dil Sınavları İZÜ/Halkalı Kampüsünde Yapılacaktır)
 
03 Ocak 2018 Saat: 11.00
Bilim Sınavı (Bilim Sınavları İZÜ/Halkalı Kampüsünde Yapılacaktır)
06 Ocak 2018 Saat: 11.00
Sonuçların İlanı (https://kampus.izu.edu.tr/OnlineBasvuruLogin) linkinden yapılacaktır.)
12 Ocak 2018 Saat: 16.30 
Kesin Kayıt Tarihleri
15 - 19 Ocak 2018
Ders Kayıt Tarihleri
22 - 26 Ocak 2018
Bahar Yarıyılı Derslerinin Başlangıcı
29 Ocak 2018
 
 
İstanbul Avrupa yakasında Halkalı kampüsünde ve Fındıklı Yerleşkesinde, İstanbul Anadolu yakasında ise Altunizade yerleşkesinde yapılacaktır. Halkalı Kampüsü haricindeki yerleşkelerde yeterli sayıda öğrenci kayıt yaptırdığı taktirde dersler açılacaktır.
 
Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının dersleri (bazı programlar hariç) hafta içi akşam saatlerinde ve hafta sonu (Cumartesi günü) yapıldığından çalışanlar için uygundur.
 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakasındaki yerleşkelerinde ulaşımı kolay, kaliteli ve iddialı lisansüstü eğitimi vermektedir. Alanında uzman öğretim üyeleri tarafından verilen dersler lisansüstü öğrencilerine gerek özel sektörde gerekse kamuda daha iyi bir kariyer imkanı sunmaktadır. Tezli yüksek lisans ve doktora programlarımız öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası kurumlarda başarılı bir akademik kariyere hazırlamaktadır. Öğrencilerin derslere katılım göstermesi, gerek ders döneminde gerek tez döneminde yeterli zaman ayırarak bilimsel çalışmalar ve araştırma yapması gerekmektedir. İZÜ 3000’e yaklaşan lisansüstü öğrenci sayısı ile yaklaşık %40 lisansüstü öğrenci oranına ulaşmış olup, Türkiye’nin alanında en iyi üniversitelerinden birisidir.
 
Lisansüstü programlarda lisans ve yüksek lisans not ortalaması ile ALES, YDS, YÖKDİL, TOEFL, GRE, GMAT puanlarına ve Üniversitemiz tarafından yapılan Bilim Değerlendirme Sınavı sonuçlarına göre kısmi ve tam burslar verilebilmektedir. Ayrıca kurumlar ile yapılan protokoller kapsamında kurum çalışanlarına ya da STK üyelerine belirli oranlarda indirimler sağlanmaktadır ve İZÜ bu kapsamda yeni işbirliklerine açıktır. Bunlarınyanısıra lisansüstünde kayıtlı olan birinci derece yakınlar için de %10 oranında indirim yapılmaktadır.
 
Üniversitemiz lisansüstü prorgamlarına başvuran ve kayıt yaptıran tüm öğrencilere ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %25 oranında indirim yapılmaktadır.
Üniversitemiz Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında öğrenci alımı yapılacaktır.
 
 
 
2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı dersleri 29 Ocak 2018 Pazartesi günü itibariyle başlayacaktır.

Bilim Sınavları (Tüm Programlar için) 06 Ocak 2018 saat: 11.00'de İZÜ/Halkalı kampüsünde yapılacaktır.
Doktora Programı; Başvuran adayların değerlendirmeleri 100 tam not üzerinden yapılır ve hesaplamada ALES'in %50'si, yüksek lisans mezuniyet notunun %20'si, bilim sınavının %20'si ve yabancı dil puanının %10'u esas alınır. Enstitü, yalnız ALES puanı ile de değerlendirme yaparak doktora programlarına Öğrenci kabul edebilir.
 
Tezli Yüksek Lisans Programı; Başvuran adayların değerlendirmeleri 100 tam not üzerinden yapılır ve hesaplamada ALES'in %50'si, mezuniyet notunun %25'i ve bilim sınavının %25'i esas alınır. Enstitü, yalnız ALES puanı ile de değerlendirme yaparak tezli yüksek lisans programlarına Öğrenci kabul edebilir.
 
Tezsiz Yüksek Lisans Programı; Başvuran adayların değerlendirmeleri 100 tam not üzerinden yapılır ve hesaplamada mezuniyet notunun %50'si ve bilim sınavının %50'si esas alınır. Enstitü, yalnız lisans ağırlıklı genel not ortalaması ile de değerlendirme yaparak tezsiz yüksek lisans programlarına Öğrenci kabul edebilir.
 
Başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için adayların istenilen belgeleri son başvuru tarihi olan 29 Aralık 2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Online Başvuru Sistemine yüklenmesi gerekmektedir.
 
NOT-1: Kabul edilen adaylar sonuçlarını https://kampus.izu.edu.tr/OnlineBasvuruLogin web adresinden öğrenebileceklerdir. İlan edilen süreler içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar haklarını kaybederler.
 
NOT-2: Farklı disiplinlerden gelen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
1- Online Başvuru Sistemi'ndeki başvuru formunu doldurmuş olmak,
2- Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesi,
3- Not döküm belgesi (Transkript-İmzalı) 
4- ALES sonuç belgesi (Belgede doğrulama kodu mutlaka gözükmelidir.) (Doktora ve Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan istenir.)
5- Yabancı Dil Yeterlik Belgesi (Belgede doğrulama kodu mutalaka gözükmelidir) (Doktora ve Öğretim dili %100 Arapça, %100 İngilizce ve %30 İngilizce olan programlara başvuran adaylardan istenir.)
Lisansüstü programlara başvuracak adayların son başvuru tarihi olan 29 Aralık 2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Online Başvuru Sistemi' ndeki başvuru formunu doldurmaları ve başvuru için istenen belgeleri başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.
 
İletişim Bilgileri:
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Halkalı Küçükçekmece / İSTANBUL Tel: 444 97 98 (pbx) Fax: 0 212 693 82 29
Doktora Programlarının Öğrenim ücreti; 2017 - 2018 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılından başlamak üzere normal Öğrenim süresince (4 yıl veya 8 yarıyıl) 30.000 TL (KDV dahil) olup, 12 eşit taksitle tahsil edilir.
 
Tezli Yüksek Lisans Programlarının Öğrenim ücreti; 2017 - 2018 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılından başlamak üzere normal Öğrenim süresince (2 yıl veya 4 yarıyıl) 18.000 TL (KDV dahil) olup, 12 eşit taksitle tahsil edilir. (Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programının öğrenim ücreti: 36.000 TL.'dir.)
 
Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Öğrenim ücreti; 2017 - 2018 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılından başlamak üzere (1,5 yıl veya 3 yarıyıl) süresince 15.000 TL (KDV dahil) olup, 12 eşit taksitle tahsil edilir. (Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programının öğrenim ücreti: 30.000 TL.'dir.) (Eğitim Yönetimi tezsiz yüksek lisans programının öğrenim ücreti 12.000 TL'dir.)
 
Bilimsel hazırlık programı kapsamında ek olarak alınan her bir ders için; 1.500 TL (KDV dahil)'dir.
 
Ödeme Şekli: Üniversitemizde öğrenim ücreti ödemeleri, https://kampus.izu.edu.tr/odeme internet adresinden World, Bonus, Paraf ve Maximum özellikli kredi kartları ile 12 taksite kadar, Kuveyt Türk, Albaraka Türk ve Halkbankası'nın Türkiyenin her ilindeki/ilçesindeki şubelerinden ise banka sistemi üzerinden 12 taksite kadar taksitlendirilerek yapılmaktadır. (Bankalar geliri ispatlayıcı belge isteyebilir.)
Peşin Ödeme İndirimi: Öğrenim ücretinin tamamının peşin veya kredi kartı ile tek çekimde ödenmesi durumunda %5 indirim uygulanacaktır. Peşin ödemeler, Üniversitemiz "Kuveyt Türk Katılım Bankası / Sefaköy Şubesi TR08 0020 5000 0083 3555 8000 04 ve Albaraka Türk Katılım Bankası / Sefaköy Şubesi TR78 0020 3000 0123 5513 0000 04 IBAN numaralı" hesabına EFT veya havale yoluyla yapılabilir. EFT veya havale ile yapılacak ödemelerde, öğrencinin T.C. kimlik numarası ile ad ve soyad bilgileri işlem açıklaması olarak yazılmalıdır. 
 
Aynı şirket ve kuruluş çalışanlarının İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin aynı veya birbirinden farklı lisansüstü programlarına kabul edilmeleri durumunda uygulanacak indirim oranı söz konusu şirket veya kuruluş ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi arasında yapılacak sözleşme ile belirlenir.