izulogo

M. Akif Ersoy Sanat, Tarih, Edebiyat ve Medeniyet Araştırma ve Uygulama Merkezi

Hakkında

Üniversitemiz bünyesinde kurulmuş olan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Sanat, Tarih, Edebiyat ve Medeniyet Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin amacı İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, eserleri, edebi ve siyasi kişiliği ile ilgili çalışmalar yapmak ve Türk kültür, düşünce ve sanat hayatına bu çerçevede katkıda bulunmaktır. 

Merkez'in faaliyet alanlarını şu şekilde sıralamak mümkündür: Mehmet Akif Ersoy'un eserlerini yayınlamak, bu konuda yapılan çalışmaları desteklemek, Mehmet Akif Ersoy'un daha iyi tanıtılması çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında bilimsel çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları anlatıcıların hizmetine sunmak, faaliyet alanıyla ilgili süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek.

Müdür

Prof. Dr. Turan Koç

 

Koordinatör

Ender Doğan

 

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Turan Koç

Prof. Dr. İsmail Çakan

Prof. Dr. Mustafa Ateş

Yrd. Doç. Dr. Necmettin Özmen

Yrd. Doç. Dr. Faruk Kanger

Dr. Yusuf Kaplan

 

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Turan Koç (Müdür)

Prof. Dr. Mehmet Emin Köktaş

Prof. Dr. Kadir Canatan

Yrd. Doç. Dr. Özlem güneş 

Yrd. Doç. Dr. Bilal Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Oral

İbrahim Yariş