izulogo

İSEFAM (Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi)

Hakkında

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi tarihsel ve kültürel olarak doğal mirasçısı olduğumuz İslam ekonomisi ve finansı alanlarında yapılan araştırmalara katkı sağlamak gayesiyle ülkemizde üniversite düzeyinde kurulmuş ilk araştırma merkezidir (Resmî Gazete 18 Temmuz 2012, Sayı: 28357). 

Merkezimizin temel amacı; İslam ekonomisi ve finansı konularında akademik çalışmalar yapmak, bu alanlarda disiplinlerarası bir yaklaşımla yeni bilgiler üretip uygulama modelleri geliştirmek, seminer ve konferanslar düzenleyerek öğrenciler, araştırmacılar ve bütün olarak toplumun İslam ekonomisi ve finansını daha iyi anlama ve yorumlamalarına katkıda bulunmaktır. 

Bu amaçlar doğrultusunda merkezimiz; İslam ekonomisi ve finansı konusunda yapılan araştırmaları daha geniş kitlelere ulaştırmak ve ilgili literatürün geliştirilmesi amacıyla İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi ’ni yayımlamakta, İslam ekonomisi ve finansı alanındaki bilimsel çalışmalarının teşvik edilmesi gayesiyle ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Konferansı ’nı, ve yine ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde İslam ekonomisi, İslami finans ve İslami bankacılık sisteminin öğrenciler, araştırmacılar ve kurumlar nezdince daha iyi kavranması ve yorumlanması amacıyla İslam Ekonomisi ve Finansı Yaz Okulu`nu düzenlemektedir.  

Merkezimiz bünyesinde yapılan diğer araştırmaları aşağıdaki başlıklar altında sıralayabiliriz. 

• İslam ekonomisi ve finansı alanlarında bilimsel yayın,

• Finans kuruluşları olarak Osmanlı Rumeli Para Vakıflarının tespiti ve tetkiki projesi,

• Türkiye ve dünyadaki benzer kurumlarla konferans ve eğitim programları,

• İslam ekonomisi ve finansı konularında yayınlanmış özgün eserlerin tercümesi,

• İlgili araştırma merkezleri ile araştırma, eğitim ve yayın işbirliği, 

• İslam ülkeleri ekonomilerinin incelenmesi

Müdür

Prof. Dr. Arif ERSOY

 

Müdür Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇAKIR

 

Müdür Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Zeyneb Hafsa ASTRÖM

 

Sekreter

Ali Demirci

 

Asistan 

Namiq Khalilov

 

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Mehmet BULUT

Prof. Dr. Arif ERSOY

Prof. Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇAKIR

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Hafsa ORHAN

Yrd. Doç. Dr. Ensari YÜCEL

Yrd. Doç. Dr. Merve Büşra ALTUNDERE

 

Danışma Kurulu

Ahmet TABAKOĞLU - Marmara Üniversitesi

Hayrettin KARAMAN - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 

Humayun DAR - ISFIRE - Islamic Finance Review

Murat ÇİZAKÇA - INCEIF - The Global University of Islamic Finance 

M. İbrahim TURHAN - Borsa İstanbul

Sabri ORMAN - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Servet BAYINDIR - İstanbul Üniversitesi

Osman AKYÜZ - Türkiye Katılım Bankaları Birliği

Zamir IQBAL - Dünya Bankası