izulogo

Etik Kurulu

  1. Prof. Dr. Nasuh USLU, Kurul Başkanı/Rektör Yardımcısı
  2. Prof. Dr. Mehmet Emin KÖKTAŞ, Üye/Dekan V.
  3. Prof. Dr. Mehmet KUTLU, Üye/Dekan V.
  4. Prof. Dr. Yahya Kemal YOĞURTÇU, Üye/Öğretim Üyesi
  5. Prof. Dr. Mustafa ATEŞ, Üye/Dekan V.
  6. Prof. Dr. Ömer ÇAHA, Üye/Müdür V.
  7. Bilal ŞAMAT, Üye/Hukuk Müşaviri