izulogo

Eğitim ve Bologna Eşgüdüm Komisyonu (EBEK)

  1. Prof. Dr. İbrahim GÜNEY, Komisyon Başkanı/Rektör Yardımcısı
  2. Prof. Dr. Ömer ÇAHA, Üye/Dekan V.
  3. Prof. Dr. İsmail KÜÇÜK, Üye/Dekan
  4. Prof. Dr. Ahmet Korhan BİNARK, Üye/Müdür V.
  5. Doç. Dr. Ali Emrah BOZBAYINDIR, Üye/Öğretim Üyesi
  6. Dr. Öğr. Üyesi Faruk KANGER, Üye/Öğretim Üyesi
  7. Dr. Öğr. Üyesi Rümeysa BİLGİN, Üye/Öğretim Üyesi
  8. Fatih ŞİŞMAN, Üye/Öğrenci İşleri Daire Başkanı
  9. Üye/Öğrenci Konseyi Başkanı