izulogo

Bilimsel Faaliyetleri Teşvik Komisyonu

  1. Prof. Dr. İbrahim GÜNEY, Komisyon Başkanı/Rektör Yardımcısı
  2. Prof. Dr. İsmail KÜÇÜK, Üye/Dekan V.
  3. Prof. Dr. Ömer ÇAHA, Üye/Müdür V.
  4. Prof. Dr. Kadir CANATAN, Üye/Dekan V.
  5. Prof. Dr. Turan KOÇ, Üye/Dekan V.