izulogo

ÖSYS Derece Bursları

ÖSYS Derece Bursu

ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda, bu maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirlenen başarı dilimleri içerisinde yer alan ve üniversitemizin ilgili puan türündeki lisans programlarına kesin kayıt yaptıran öğrencilere yılda dokuz ay süreyle verilen burstur. Derece bursları zorunlu yabancı dil hazırlık öğretimi için bir, lisans öğretimi için dört yıldır.

Matematik-Fen (MF) ve Türkçe-Matematik (TM) puan türlerinde; ilk 1000’e girenlere 3000 TL, 1001-2500 arasına 2500 TL, 2501-5000 arasına 2000 TL, 5001-7500 arasına 1500 TL, 7501-10000 arasına 1000 TL nakit burs verilir.

Dil puan türlerinde; ilk 10’a girenlere 3000 TL, 11-100’e girenlere 2500 TL, 101-200’e girenlere 2000 TL, 201-300’e girenlere 1500 TL, 301-500’e girenlere 1000 TL, nakit burs verilir.

Türkçe-Sosyal (TS) puan türlerinde; ilk 100’e girenlere 3000 TL, 101-500’e girenlere 2500 TL, 501-1000’e girenlere 2000 TL, 1001-2500’e girenlere 1500 TL, 2501-5000’e girenlere 1000 TL nakit burs verilir.

Bu burslar; Öğrencinin,

a) Üst üste iki yarıyıl not ortalamasının 2.00’nin altına düşmesi,
b) Yasal mazereti bulunmadan bir dönem kayıt yenilememesi,
c) Uyarma ve kınama cezası haricinde disiplin cezası almış olması,

halinde kesilir.

Kaydını donduran öğrenci, kaydını dondurduğu süre içerisinde bu burstan yararlanamaz.

Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans derecesi ile mezun olan öğrenciler bu burstan yararlanamaz.